Pogoji uporabe

 

Spletno mesto www.bajk.si svojim uporabnikom omogoča objavljanje in branje malih oglasov povezanih s kolesarstvom.

 

Definicija pojmov

 • Spletno mesto se nanaša na domeno www.bajk.si in vse pripadajoče poddomene, ali katerikoli drug dostop preko katerega so na voljo vsebine spletnega mesta www.bajk.si.
 • Ponudnik predstavlja spletno mesto www.bajk.si in vse pripadajoče poddomene, ter lastnika spletnega mesta, podjetje PTECH Luka Pleško S.P.
 • Uporabnik predstavlja obiskovalca kateri uporablja funkcionalnosti spletne strani.
 • Poslovni uporabnik predstavlja pravno osebo, ki na podlagi dogovora med ponudnikom in uporabnikom uporablja funkcionalnosti spletne strani v namene oglaševanja svoje dejavnosti.

 

Splošna določila

 • Uporabnik se z uporabo spletnega mesta strinja s pravili in pogoji uporabe. Sprejem pravil je pogoj za registracijo na spletnem mestu in objavo malih oglasov.
 • Pravila in pogoji uporabe so uporabniku vsakokratno dostopna na spletnem mestu preko povezave objavljene v spodnjem delu spletne strani.
 • Pridržujemo si pravico, da pravila in pogoje uporabe občasno posodobimo in spremenimo brez predhodnega obvestila uporabniku.
 • Pregledovanje spletnega mesta je omogočeno vsem uporabnikom. Dostop do vseh funkcionalnosti je omogočen samo registriranim uporabnikom.
 • Za poslovne uporabnike veljajo dodatna določila, ki so določena v dokumentu pogoji oglaševanja za podjetja.

 

Omejitev odgovornosti

 • Vse informacije objavljene na spletnem mestu ponudnika so informativnega značaja.
 • Uporabnik se strinja, da bo uporabljal spletno mesto in njegove informacije ter gradiva na lastno odgovornost.
 • Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s poškodbami uporabnikove strojne ali programske opreme (vključno z virusi), ki bi bile posledica uporabe ponudnikovega spletnega mesta.
 • Ponudnik se zavezuje, da bo redno in skrbno posodabljal programsko opremo spletne aplikacije, ki omogoča delovanje strani.
 • Ponudnik ne garantira nemoteno delovanje strani ali dostopa do uporabniškega računa, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi bila s tem povzročena.
 • Odgovornost uporabnika je, da bo pravilno vpisal e-mail naslov na katerega ponudnik kasneje pošlje prijavne podatke in sporočila, ki so pomembna za delovanje spletne strani.
 • Odgovornost uporabnika je, da skrbno izbere varno in močno geslo, ki varuje uporabnikov račun registriran na spletnem mestu.
 • Odgovornost uporabnika je, da skrbi za varnost svojega uporabniškega gesla. Ponudnik ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla.
 • Vsa morebitna škoda, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščenega dostopa do uporabnikovega uporabniškega računa je izključna odgovornost uporabnika.
 • Ponudnik ne jamči za resničnost vpisanih malih oglasov, niti vpisanih podatkov s strani uporabnikov in ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nakupom, menjavo ali prodajo preko spletnega mesta.
 • Vsak dogovor preko spletnega mesta, je izključno dogovor med dvema uporabnikoma in ne prenaša nobene odgovornosti na ponudnika.
 • Ponudnik ne odgovarja za vnesena gradiva (besedilna in multimedijska), ki jih je prejel v dobri veri s strani uporabnika, saj se uporabnik zavezuje, da ima za omenjena gradiva pisno dovoljenje avtorja oziroma so gradiva njegova last. Kakršna koli odgovornost vezana na objavljena gradiva se prenaša direktno na uporabnika, ki je gradiva objavil.

 

Varovanje osebnih podatkov

 • Ponudnik se zavezuje k časovno neomejenemu varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.
 • Za več informacij in dejanja glede podatkov, ki jih shranjujemo obiščite stran varovanje zasebnosti na www.bajk.si.
 • Spletno mesto www.bajk.si je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko do informacij objavljenih v oglasih dostopa vsak, ki ima dostop do interneta.
 • Uporabnik se strinja z javno objavo podatkov vpisanih tekom objave oglasa, razen takrat, ko je to izrecno navedeno drugače.

 

Uporabniški račun

 • Ponudnik si pridržuje pravico do brisanja in / ali blokiranja uporabniškega računa ali brez obvestila.
 • Uporabniški račun je avtomatsko odstranjen v primeru, da se uporabnik na spletno mesto ni prijavil že več kot 365 dni.

 

Objava malih oglasov

 • Ponudnik uporabniku omogoča objavo malih oglasov. Za posamezne uporabnike je objava oglasa brezplačna, za poslovne uporabnike pa se objava oglasov obračuna v skladi z cenikom.
 • Ponudnik omogoča objavo oglasov za rok 30 dni od datuma vpisa, vendarle se ne zavezuje, da bodo bili oglasi zagotovo objavljeni za omenjen rok trajanja.
 • Ponudnik lahko brez obvestila uporabniku njegov oglas odstrani, uredi, razčleni, ali podaljša v odvisnosti od okoliščin objave ali morebitnega kršenja pravil.
 • Pravico do urejanja oglasov si ponudnik razlaga kot popolno ali delno spremembo vpisanega oglasa, kar pomeni delno ali popolno dodajanje ali brisanje besedila, ter dodajanje ali brisanje medijskega gradiva.
 • Registrirani uporabniki lahko objavljane oglase ponovno objavijo in z tem dvignejo med nove oglase vsakih 5 dni.
 • Neregistrirani uporabniki lahko svoj oglas uredijo ali odstranijo preko povezave, ki so jo dobili v e-mail sporočilu takoj po objavi oglasa.
 • Registrirani uporabniki lahko svoj oglas uredijo, odstranijo ali podaljšajo preko nadzorne plošče.
 • Uporabnik se z objavo oglasa strinja, da se vsebina oglasa, vključno z fotografijami deli na družabnih medijih ponudnika (Facebook, Instagram) v namene dodatne promocije in izpostavitve oglasov.

 

Uporabnik se z objavo malih oglasov zavezuje:

 • da ne bo objavljal zavajajočih malih oglasov, ali malih oglasov ki niso povezani s kolesarstvom;
 • da ne bo objavljal več različnih ali enakih malih oglasov za isti prodajani artikel;
 • da ne bo objavljal komercialnih malih oglasov v kolikor za to ni bil predhodno dogovorjen s ponudnikom;
 • da ne bo objavljal malih oglasov, ki so vsebinsko ali slikovno zavajajoči;
 • da ne bo oglaševal blaga ali storitev, katerih promet in / ali oglaševanje je z zakonom prepovedano;
 • da ne bo objavljal malih oglasov, ki vsebujejo z zakonom prepovedane, škodljive, žaljive in / ali vznemirjajoče vsebine;
 • da so vsebinska in slikovna gradiva njegovih objavljenih malih oglasov njegova avtorska last, oziroma ima za njihovo uporabo pisno dovoljenje avtorja;
 • da se strinja, da lahko ponudnik uporablja v male oglase objavljene podatke in gradiva v namene prikaza in promoviranja spletnega mesta www.bajk.si;
 • da bo male oglase objavljal v čitljivem slovenskem jeziku.
 • da bo mali oglas objavil v primerno kategorijo;
 • da bo za isti prodajani artikel objavil največ en mali oglasi;
 • da bo za vsak prodajani artikel ustvaril posamezni mali oglas, razen če je predmet ponudbe komplet več artiklov (npr. set čistil za kolo);
 • da v njegovih malih oglasih objavljene fotografije prikazujejo dejansko stanje artikla ali storitve, ki je predmet ponudbe;

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte info@bajk.si

 

Posodobljeno 06.02.2021